TJENESTER

Vi feilsøker, påviser skadested og reparerer samt tester varmekabler og varmematter

          som f.eks. er utsatt for:

 • Skadet under meisle-arbeid f.eks ved flyttet sluk i dysjnisjen.
 • Jordfeilbryter har slått seg ut og dette kan skyldes jordfeil på varmekabel.
 • Kunden får støt/strøm i seg når de står på fuktig varmegulv og tar i ledene metall deler.
 • Overoppheting av varmegulvet.
 • Kaldt varmegulv, men termostat/bryter står i PÅ-stilling.
 • Svak varme i varmegulvet, var bedre før!
 • Varmefolie under parkett, belegg eller laminat.
 • Snøsmeltingsanlegg utvendig for fortau eller kjøre-spor som ikke fungerer.
 • Beliggenhet: Påvise beliggenhet for jord-kabler nedgravd i bakken.
 • Jordfeil: Påvise skadested for jord-kabler nedgravd i bakken.
 • Påvise og reparere jordfeil på varmekabel i nedgravde vann- og avløps-rør.

termobilde fra et tidligere feilsøk

Hvordan foregår et varmesøk:

 1. Starter med info fra kunde om hendelsesforløp
 2. Starter målinger og feilsøk vha brenntrafo
 3. Etter en tid kan jeg se skadestedet vha termokamera
 4. Kunden bestemmer når jeg kan hugge meg ned til feilen for reparasjon, kanskje ligger feil i dysjnisjen – ofte er det bare å meisle opp og reparere samt støpe over skadestedet.
 5. Mure kommer oftest etter et par døgn for å reparere membran og legge ned ny flis evt legge hel flis som ble tatt opp.
 6. Sluttkontroll utføres og varmekabel kobles til termostat.
 7. Ofte er det bare en flis og to som må opp.
 8. Støvproblematikk i forbindelse med meislearbeidet blir informert om til kunde og redusert til minimum vha beskyttelse og verktøy.